Reisvoorwaarden

Mooi Vakanties is aangesloten bij de ANVR, het SGR en het Calamiteitenfonds. Wij hanteren hun voorwaarden en volgen hun regelgeving.

 

anvr

ANVR - Consumentenvoorwaarden

Mooi Vakanties is aangesloten bij de ANVR, de overkoepelende organisatie van de reisbranche. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. Op alle door Mooi georganiseerde vakanties zijn de ANVR reizigersvoorwaarden (reisvoorwaarden en boekingsvoorwaarden) van toepassing. Zie voor meer informatie de ANVR-website.

Aanvullende annuleringsvoorwaarden Mooi Vakanties:
Conform de ANVR-voorwaarden (artikel 9.2.) hanteert Mooi Vakanties aanvullende annuleringsvoorwaarden. Wanneer u uw reis boekt, worden direct alle vluchten voor u vastgelegd. Voor deze vluchten is geen restitutie mogelijk bij annulering. Bij annulering gelden de volgende kosten: 

tot 43 dagen voor vertrek: aanbetaling (= vluchten + 15% landarrangement)
42-29 dagen voor vertrek: aanbetaling + 20% van restantbedrag
28-22 dagen voor vertrek: aanbetaling + 50% van restantbedrag
21-15 dagen voor vertrek: aanbetaling + 60% van restantbedrag
14-06 dagen voor vertrek: aanbetaling + 70% van restantbedrag
05-01 dagen voor vertrek: aanbetaling + 80% van restantbedrag
vertrekdag of later: volledige reissom

LET OP: Gelden er voor uw reis afwijkende annuleringsvoorwaarden dan staan die reeds vermeld in uw offerte en worden aan u bevestigd ten tijde van boeking. 
Op de reisovereenkomst (definitieve boeking) is geen herroepingsrecht van toepassing.

 

 sgr

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Mooi Vakanties (KvK Utrecht #81536526) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de SGR-website. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Zie voor meer informatie www.sgr.nl/garantieregeling

 

calamiteitenfonds 

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Mooi Vakanties is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Zie voor meer informatie de Calamiteitenfonds-website.