Privacybeleid en cookies

Privacy verklaring

Mooi Vakanties neemt uw privacy zeer serieus en we gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Wanneer u uw gegevens aan Mooi Vakanties verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer 1636061. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl. Al uw persoonlijke gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard worden. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het organiseren van uw reis of om u in de toekomst over reisproducten te informeren. Het kan noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Neem contact met ons op (030-2967778 / info mooivakanties.nl) als u vragen hebt omtrent ons privacy beleid, alsmede wanneer u inzage in, of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst.

Mooi Vakanties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Mooi Vakanties verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een boeking en het goed uitvoeren van uw reis. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig om reserveringen te maken, u informatie te verschaffen over uw reis, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.

 Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis. Voor zover u hier toestemming voor geeft en het noodzakelijk is, worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener. Indien noodzakelijk delen we uw paspoortgegevens met reisdienstverleners. Deze worden na afloop van de reis verwijderd.

NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding en debiteurenadministratie. Deze gegevens worden t.b.v. de belastingdienst bewaard gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (7 jaar).

Aangezien uw reis plaatsvindt buiten de EU, worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. 

Cookies

Mooi Vakanties maakt gebruik van cookies om de website en het gebruikersgemak te verbeteren. Door onze website verder te bezoeken, stemt u in met het gebruik van onze cookies. Zie voor meer informatie over cookies http://www.youronlinechoices.com/be-nl/. Hier kunt u ook cookies verwijderen. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.